از نگاه بسیاری، او یکی از بزرگترین کارگردانان سینما تا به امروز است. یکی از بزرگترین سینماگرانی که تا به حال پشت دوربین بوده، و به درون روح انسان‌ها نگریسته است. اینگمار برگمان، فیلمساز سوئد... بیشتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به وبسایت نماوا است. تماشای فیلم تماس با ما